Nieuws van de Cultuurcoach UH Gluren op de Heuvelrug 25 en 26 juni

flyer 2022 gluren

Lief netwerk,

Eind deze maand is het zover en kunnen we weer gezellig gaan gluren!

Het programma is rond en is te vinden op de website. Vanaf 13 juni zal het programmaboekje ook worden meegeleverd met de krant, en uiteraard zijn er ook exemplaren te vinden in de bibliotheken en gebruikelijke winkels. Natuurlijk zijn wij ook op sociale media, check daarvoor de Facebook, Insta en gebruik #glurenUH!

Stemmen op het Valwind Kunstwerk
Vanaf vandaag kan er gestemd worden op de finalisten voor het kunstwerk over de Valwind.

In de Binder zijn hun ontwerpen te bekijken, stemmen kan tot en met 12 juni via www.heuvelrug.nl/valwind

25 juni: Cultuurcafé!

Op 25 juni vindt het Cultuurcafé weer plaats, het ideale moment om lekker te netwerken. Ook zullen de artiesten van Gluren te gast zijn, dus dat kan alleen maar gezellig worden. Handig als je even laat weten dat je komt (via dit formulier).
Let op: deze keer is het op een zaterdag, vanaf ca 17:00 uur in de Proloog, Amerongen.

Kunst voor en door de Bibliotheek ZOUT

Op dit moment hangt er in het Cultuurhuis Plèiade een bijzondere expositie. Medewerkers van de bibliotheek ZOUT stellen hun werk tentoon. Een prachtige variëteit met voor ieder wat wils!
Deze expositie duurt tot 16 juli, meer info via deze link. Ook eens exposeren? Stuur mij een mail!

Subsidies via de gemeente

Er zijn weer verschillende subsidiegelden aan te vragen via de gemeente. Onder andere voor cultuur en 'samen verder na corona'. Kijk daarvoor op www.heuvelrug.nl/subsidies Voor vragen kun je terecht bij: GUH-Postbus Subsidies

Maja van Eijndthoven: Cultuurcoach Utrechtse Heuvelrug

E-mail: cultuurcoachuh@bibliotheekzout.nl

Mobiel: 06-18 59 49 19

Twitter: @CultuurcoachUH

Facebook: facebook.com/cultuurcoach.uh

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wat is een cultuurcoach?

De gemeente Utrechtse Heuvelrug werkt met cultuurcoaches. Deze coaches worden gefinancierd vanuit de rijksregeling Combinatiefuncties, waar ook de buurtsportcoaches onder vallen. Deze regeling heeft als belangrijkste doelstelling het leggen van verbindingen tussen de verschillende sectoren, waaronder onderwijs en cultuur. De cultuurcoach heeft zich de afgelopen jaren bewezen op de middelbare scholen: daar hebben leerlingen door middel van jeugdtheater zichzelf versterkt in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast zal de cultuurcoach zich richten op de verbinding met het lokale culturele veld en het onderwijs, zowel voortgezet als primair. De cultuurcoach/combinatiefunctionaris cultuur kan dus op diverse manieren ingevuld worden, vanuit verschillende invalshoeken en vanuit verschillende personen/instellingen.

Wat doet een cultuurcoach?

Een cultuurcoach is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk - of in ieder geval voor een substantieel deel - te werk gesteld wordt in of ten behoeve van twee werkvelden/sectoren. De cultuurcoach (combinatiefunctie jongeren en cultuur) in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is werkzaam vanuit het team Educatie van de bibliotheek Z-O-U-T en is actief voor de sectoren cultuur en onderwijs. Het doel van de cultuurcoach is om actieve kunst- en cultuurparticipatie binnen de gemeente te stimuleren en de inwoners van de Utrechtse Heuvelrug daarmee in aanraking te brengen.

Maja van Eijndthoven is Cultuurcoach in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in opdracht van de Bibliotheek Z-O-U-T.

De cultuurcoach brengt kinderen en jongeren in aanraking met kunst en cultuur en promoot actieve deelname aan culturele projecten onder inwoners van de Utrechtse Heuvelrug. Dit wordt gedaan op basis van vraag en aanbod uit het culturele veld en het kijken naar de actuele thema’s die spelen binnen de gemeente op het gebied van kunst- en cultuurontwikkeling.

De doelstellingen van de cultuurcoach zijn:

 • het cultuurbereik onder jongeren vergroten;
 • verbindingen leggen tussen het lokale culturele veld het onderwijs;
 • cultuurontwikkeling binnen alle kernen van de gemeente;
 • verbindingen zoeken, ontmoeten en samenwerken.

De cultuurcoach staat midden in het culturele veld en:

 • stimuleert zoveel mogelijk de samenwerking in de culturele sector;
 • geeft advies en legt verbindingen tussen organisaties en initiatiefnemers;
 • zorgt voor uitwisseling van kennis tussen organisaties in het professionele- en amateurcircuit;
 • brengt vraag en aanbod bijeen;
 • neemt initiatieven om kennisverrijking en netwerkvorming te stimuleren;
 • begeleidt en coacht projecten;
 • is een schakel tussen scholen en culturele instellingen.

Kortom, een gedegen kunst- en cultuuraanbod realiseren en jongeren zo veel mogelijk verbinden met cultuur zodat zij in aanraking komen met cultuur en hun culturele omgeving.

Heb je een goed idee of wil je meer weten op het gebied van cultuur voor/door jongeren? Neem dan vooral contact op met de cultuurcoach.