Nieuws van de Cultuurcoach UH + INSCHRIJVEN GLUREN!

Lief netwerk,

het is weer tijd om je op te geven voor Gluren op de Heuvelrug!

Dit jaar zal hét huiskamerfestival vol lokaal talent plaatsvinden in het weekend van 25 en 26 juni.
Bij het inschrijven kun je voorkeur opgeven, en mogelijk kunnen we zo een heel weekend vullen!
Alle soorten kunst en performance zijn welkom, van beginner tot professional. Natuurlijk zoeken we ook locaties in alle vormen en maten.
Inschrijven kan via de website www.bibliotheekzout.nl/gluren
Daar is de mogelijkheid je in te schrijven als act of kunstenaar, of als locatie. En misschien kunnen we zelfs wel lekker in de tuin?
Opgeven kan tot 30 april, maar hoe eerder hoe beter natuurlijk. In de bijlage hieronder ook de flyer met meer informatie.

flyer de heuvelrug cultuur

Daarnaast een herinnering dat je nog tot 30 maart jouw idee kunt indienen voor de verbeelding van de Valwind.

Meer hierover op de website van de gemeente: https://www.heuvelrug.nl/wedstrijd-verbeelding-valwind-leersum-maarsbergen-en-valkenheide-in-kunstwerk/

Behoeftepeiling Cultuur gemeente Utrechtse Heuvelrug

Dank voor het invullen aan de 36 respondenten. Maar... ik weet dat jullie met meer zijn!
Dus bij dezen een laatste oproep om de behoeftepeiling in te vullen: https://forms.gle/HW8NLWxF4EzAEhps8

Tot zover de mededelingen van deze keer!
Als ik je ergens mee kan helpen hoor ik het graag🙂

Steun & subsidies

De gemeente, provincie en het rijk hebben verschillende financiële steunpakketten.
Deze kun je onder andere vinden op de website van de gemeente en hier.
En voor de creatief-innovatieven onder ons is er sinds kort het Cultuur Innovatiefonds waar je een subsidieaanvraag kunt doen.

Maja van Eijndthoven: Cultuurcoach Utrechtse Heuvelrug

E-mail: cultuurcoachuh@bibliotheekzout.nl

Mobiel: 06-18 59 49 19

Twitter: @CultuurcoachUH

Facebook: facebook.com/cultuurcoach.uh

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wat is een cultuurcoach?

De gemeente Utrechtse Heuvelrug werkt met cultuurcoaches. Deze coaches worden gefinancierd vanuit de rijksregeling Combinatiefuncties, waar ook de buurtsportcoaches onder vallen. Deze regeling heeft als belangrijkste doelstelling het leggen van verbindingen tussen de verschillende sectoren, waaronder onderwijs en cultuur. De cultuurcoach heeft zich de afgelopen jaren bewezen op de middelbare scholen: daar hebben leerlingen door middel van jeugdtheater zichzelf versterkt in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast zal de cultuurcoach zich richten op de verbinding met het lokale culturele veld en het onderwijs, zowel voortgezet als primair. De cultuurcoach/combinatiefunctionaris cultuur kan dus op diverse manieren ingevuld worden, vanuit verschillende invalshoeken en vanuit verschillende personen/instellingen.

Wat doet een cultuurcoach?

Een cultuurcoach is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk - of in ieder geval voor een substantieel deel - te werk gesteld wordt in of ten behoeve van twee werkvelden/sectoren. De cultuurcoach (combinatiefunctie jongeren en cultuur) in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is werkzaam vanuit het team Educatie van de bibliotheek Z-O-U-T en is actief voor de sectoren cultuur en onderwijs. Het doel van de cultuurcoach is om actieve kunst- en cultuurparticipatie binnen de gemeente te stimuleren en de inwoners van de Utrechtse Heuvelrug daarmee in aanraking te brengen.

Maja van Eijndthoven is Cultuurcoach in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in opdracht van de Bibliotheek Z-O-U-T.

De cultuurcoach brengt kinderen en jongeren in aanraking met kunst en cultuur en promoot actieve deelname aan culturele projecten onder inwoners van de Utrechtse Heuvelrug. Dit wordt gedaan op basis van vraag en aanbod uit het culturele veld en het kijken naar de actuele thema’s die spelen binnen de gemeente op het gebied van kunst- en cultuurontwikkeling.

De doelstellingen van de cultuurcoach zijn:

 • het cultuurbereik onder jongeren vergroten;
 • verbindingen leggen tussen het lokale culturele veld het onderwijs;
 • cultuurontwikkeling binnen alle kernen van de gemeente;
 • verbindingen zoeken, ontmoeten en samenwerken.

De cultuurcoach staat midden in het culturele veld en:

 • stimuleert zoveel mogelijk de samenwerking in de culturele sector;
 • geeft advies en legt verbindingen tussen organisaties en initiatiefnemers;
 • zorgt voor uitwisseling van kennis tussen organisaties in het professionele- en amateurcircuit;
 • brengt vraag en aanbod bijeen;
 • neemt initiatieven om kennisverrijking en netwerkvorming te stimuleren;
 • begeleidt en coacht projecten;
 • is een schakel tussen scholen en culturele instellingen.

Kortom, een gedegen kunst- en cultuuraanbod realiseren en jongeren zo veel mogelijk verbinden met cultuur zodat zij in aanraking komen met cultuur en hun culturele omgeving.

Heb je een goed idee of wil je meer weten op het gebied van cultuur voor/door jongeren? Neem dan vooral contact op met de cultuurcoach.