Nieuwsbrief Cultuurcoach Utrechtse Heuvelrug november 2021

Lief netwerk, hopelijk gaat alles goed met jullie en kunnen jullie ondanks de coronamaatregelen nog fijne manieren vinden om je passie uit te oefenen! Maar er is ook goed nieuws: er komt weer een Cultuurcafé aan!

15 december: Cultuurcafé

Op deze woensdagavond kun je weer ouderwets komen netwerken. Dit keer in het prachtige cultuur- en congrescentrum Antropia.
Ze kunnen daar ook nog eens heel lekker koken, dus geef je op en vermeld je dieetwensen via deze link!
Meer informatie over het programma volgt nog, er kunnen tzt coronamaatregelen van toepassing zijn.

Kerstvakantie vol Cultuur

Deze kerstvakantie zal er weer een mooi aanbod aan workshops komen
voor de kinderen op de Heuvelrug. In samenwerking met Heuvelrug
Jong/Stichting Heuvelrug Theater.

Hier zie je een impressie van de vorige editie in de voorjaarvakantie. Wil
jij ook een workshop geven in de kerstvakantie? Laat het me weten!

PS: Dit is tegen een vergoeding.

Kunst Centraal zoekt kunstenaars/gastdocenten!

 1. Voor een project voor groep 6 omtrent diversiteit zijn ze op zoek zijn naar 1 of 2 gastdocenten drama met een multi- of bi-culturele achtergrond.

 2. Voor een project voor groep 7/8 waarbij de leerlingen een oplossing gaan zoeken voor een bestaand klimaatprobleem.

 3. VOOR PODIUM DIGITAAL  Wil jij online kunsteducatie ontwikkelen voor het basisonderwijs? Waarin jouw kunst en kunstenaarschap centraal staat? En leren hoe een online les ook interactief kan zijn? Schrijf je dan in! Kunst Centraal zorgt voor vier workshops waarin jij leert filmen & editen en leert werken met nieuwe technieken als 360 film en ThingLink. Workshopdocenten geven je feedback. We testen jouw les in de praktijk. Doe je mee?  
  Meer informatie: Check de website: Podium Digitaal - Kunst Centraal

  Meedoen?
  • Deelname is gratis (dankzij financiering door het Cultuur Innovatiefonds Utrecht)
  • Meld je aan vóór 6 december via het inschrijfformulier
  • Er is plek voor 12 kunstenaars
  • Uiterlijk 22 december ontvang je van ons bericht of je bent geselecteerd.

  Voor meer informatie over deze projecten kun je contact opnemen met Sanne Heymann: sheymann@kunstcentraal.nl 

Voor de liefhebber, nog een aantal uit-tips als uitsmijter...

'André, het Astronautje' kindervoorstelling in Theater Maitland op zondagmiddag 7 november: https://www.bibliotheekzout.nl/theater

`Die schöne Müllerin` door Maarten Koningsberger en Bas Verheijden op 10 november: www.schubertstichting.nl

'All together now' door Winkeltheater, Koor Next Door en vele anderen. Muziek, musical en culinair genot! 3 shows op 13 november: https://www.winkeltheater.nl/

'Boheems Boeket' door KamerOrkest Driebergen op 20 en 21 november: https://www.kamerorkestdriebergen.nl/

Steun & subsidies

De gemeente, provincie en het rijk hebben verschillende financiële steunpakketten.
Deze kun je onder andere vinden op de website van de gemeente. Hier, en hier.
En voor de creatief-innovatieven onder ons is er sinds kort het Cultuur Innovatiefonds waar je een subsidieaanvraag kunt doen.

Maja van Eijndthoven: Cultuurcoach Utrechtse Heuvelrug

E-mail: cultuurcoachuh@bibliotheekzout.nl

Mobiel: 06-18 59 49 19

Twitter: @CultuurcoachUH

Facebook: facebook.com/cultuurcoach.uh

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wat is een cultuurcoach?

De gemeente Utrechtse Heuvelrug werkt met cultuurcoaches. Deze coaches worden gefinancierd vanuit de rijksregeling Combinatiefuncties, waar ook de buurtsportcoaches onder vallen. Deze regeling heeft als belangrijkste doelstelling het leggen van verbindingen tussen de verschillende sectoren, waaronder onderwijs en cultuur. De cultuurcoach heeft zich de afgelopen jaren bewezen op de middelbare scholen: daar hebben leerlingen door middel van jeugdtheater zichzelf versterkt in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast zal de cultuurcoach zich richten op de verbinding met het lokale culturele veld en het onderwijs, zowel voortgezet als primair. De cultuurcoach/combinatiefunctionaris cultuur kan dus op diverse manieren ingevuld worden, vanuit verschillende invalshoeken en vanuit verschillende personen/instellingen.

Wat doet een cultuurcoach?

Een cultuurcoach is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk - of in ieder geval voor een substantieel deel - te werk gesteld wordt in of ten behoeve van twee werkvelden/sectoren. De cultuurcoach (combinatiefunctie jongeren en cultuur) in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is werkzaam vanuit het team Educatie van de bibliotheek Z-O-U-T en is actief voor de sectoren cultuur en onderwijs. Het doel van de cultuurcoach is om actieve kunst- en cultuurparticipatie binnen de gemeente te stimuleren en de inwoners van de Utrechtse Heuvelrug daarmee in aanraking te brengen.

Maja van Eijndthoven is Cultuurcoach in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in opdracht van de Bibliotheek Z-O-U-T.

De cultuurcoach brengt kinderen en jongeren in aanraking met kunst en cultuur en promoot actieve deelname aan culturele projecten onder inwoners van de Utrechtse Heuvelrug. Dit wordt gedaan op basis van vraag en aanbod uit het culturele veld en het kijken naar de actuele thema’s die spelen binnen de gemeente op het gebied van kunst- en cultuurontwikkeling.

De doelstellingen van de cultuurcoach zijn:

 • het cultuurbereik onder jongeren vergroten;
 • verbindingen leggen tussen het lokale culturele veld het onderwijs;
 • cultuurontwikkeling binnen alle kernen van de gemeente;
 • verbindingen zoeken, ontmoeten en samenwerken.

De cultuurcoach staat midden in het culturele veld en:

 • stimuleert zoveel mogelijk de samenwerking in de culturele sector;
 • geeft advies en legt verbindingen tussen organisaties en initiatiefnemers;
 • zorgt voor uitwisseling van kennis tussen organisaties in het professionele- en amateurcircuit;
 • brengt vraag en aanbod bijeen;
 • neemt initiatieven om kennisverrijking en netwerkvorming te stimuleren;
 • begeleidt en coacht projecten;
 • is een schakel tussen scholen en culturele instellingen.

Kortom, een gedegen kunst- en cultuuraanbod realiseren en jongeren zo veel mogelijk verbinden met cultuur zodat zij in aanraking komen met cultuur en hun culturele omgeving.

Heb je een goed idee of wil je meer weten op het gebied van cultuur voor/door jongeren? Neem dan vooral contact op met de cultuurcoach.