De Bibliotheek op school

De bibliotheek op school

De Bibliotheek op school is een intensieve meerjarige samenwerking tussen basisscholen, bibliotheken en gemeenten. Door krachten te bundelen en elkaars expertise en bewezen programma’s te benutten, werken we samen aan aantoonbare verbetering van onderwijsresultaten op het gebied van lees- en taalvaardigheid en informatie- en mediavaardigheden. Door deze vaardigheden op jonge leeftijd te versterken, gaan we de strijd aan tegen laaggeletterdheid en dragen we bij aan de mediawijsheid van burgers. De resultaten van de samenwerking worden continu gemonitord.

Deze schoolbibliotheken zijn professionele voorzieningen in scholen die zich specifiek richten op kinderen. Met de nieuwe schoolbibliotheken hopen we onze belangrijkste doelgroep (kinderen) nog beter te bereiken. Om de schoolbibliotheken te realiseren, bieden we de basisscholen een dienstenpakket aan. Dit dienstenpakket bestaat uit een collectie-advies, een digitale portal voor het beheer van de schoolbibliotheek, training voor één of twee leescoördinatoren, ondersteuning door een leesconsulent van de bibliotheek en jaarlijkse monitoring van de resultaten.

De Leesmonitor

De Leesmonitor op school

Een school die deelneemt aan de monitor de Bibliotheek op school wil doelgericht samenwerken met de bibliotheek om de taalontwikkeling van de leerlingen te stimuleren.

Meer informatie? Neem contact op

Contact opnemen

Wilt u meer informatie over de Bibliotheek op school? Neem dan contact op met onze Onderwijsspecialist Helma Bouman.

Bouwstenen

Onze samenwerking met school geven we vorm via een aantal bouwstenen. Samen gaan we aan de slag om de kwaliteit van het onderwijs structureel te verbeteren.