De Monitor op School, aanbod voor basisscholen

Het is wetenschappelijk bewezen dat door 15 minuten per dag te lezen, een kind 1000 woorden leert per jaar. Lezen is goed voor de taalontwikkeling en dus voor de ontplooiingskansen van het kind. Toch verlaat gemiddeld 10% van de leerlingen de basisschool met een leesachterstand van 2,5 jaar.

Om het lezen in het basisonderwijs te stimuleren, is de bibliotheekbranche gestart met de Bibliotheek op school: een educatieve aanpak voor het basisonderwijs, die zich richt op leesbevordering, taalontwikkeling en mediawijsheid.

Weten hoe het staat met het leesklimaat op uw school? Doe een 0-meting met de Leesmonitor. De monitor bestaat uit een online enquête met 15 vragen over lezen en leesmotivatie van leerlingen en leesbevorderende activiteiten op school. Het invullen van de enquête door leerlingen en leerkrachten neemt ongeveer 10 minuten in beslag. De enquêtegegevens worden verrijkt met de uitleengegevens van de bibliotheek. Dit levert een schat aan informatie op, waarmee een analyse op maat gemaakt kan worden van het leesklimaat op school. De monitor staat jaarlijks in de maanden december en januari open. De rapportages komen in maart beschikbaar.

De analyse geeft bijvoorbeeld antwoord op vragen zoals:

  • Hoeveel de leerlingen in groep 5 t/m 8 lenen en lezen.
  • Wat het verschil is in leesgedrag tussen jongens en meisjes per klas.
  • Hoe het staat met de leesmotivatie van de leerlingen in de verschillende groepen.
  • Wat is het effect van leesbevorderende activiteiten in groep 1 t/m 8.
  • Hoe de school ervoor staat ten opzichte van andere scholen die deelnemen aan de monitor.

Het resultaat stelt de school in staat doelen met betrekking tot leesbevordering en mediawijsheid voor 2017-2018 te bepalen of verder aan te scherpen. Door na een jaar opnieuw te meten wordt de opbrengst van het lees- en mediabeleid inzichtelijk. Zo kan er opbrengst gericht worden gewerkt aan leesbevordering op school.

Contactinformatie:
Helma Bouman
T 0343 760211
E hbouman@bibliotheekzout.nl