‘Dichter op de Heuvelrug’ verkiezing van start

Gepubliceerd op: 4 april 2019 11:43

Ben jij de Dichter op de Heuvelrug? Een dorpsdichter verbindt en fungeert als ambassadeur. En doet dat door middel van tekst. Soms schurend, soms beschouwend, maar altijd herkenbaar. Herken jij je in die vaardigheden. Meld je dan snel aan.

Het ambt van Dichter op de Heuvelrug staat open voor iedere bekende dan wel onbekende dichter die in gemeente Utrechtse Heuvelrug woont. Je moet niet alleen over een vaardige pen beschikken, maar je werk ook goed kunnen presenteren.

Wie in aanmerking wil komen voor dit prestigieuze ambt kan voor 3 juni 2019 twee gedichten en een motivatie insturen naar cultuurcoachuh@bibliotheekzout.nl onder vermelding van 'Dichter op de Heuvelrug'. Een van de gedichten moet een actueel onderwerp hebben dat betrekking heeft op de Utrechtse Heuvelrug. Uit het toegezonden werk kiest een deskundige jury vijf kandidaten uit die hun werk mogen voordragen tijdens het Cultuurcafé op woensdag 26 juni. Aansluitend wordt de winnaar gekozen.


'Het cultuurbeleid van gemeente Utrechtse Heuvelrug is erop gericht om inwoners in staat te stellen mee te doen en trots te zijn op het culturele erfgoed van Utrechtse Heuvelrug. Door inwoners te ondersteunen en te faciliteren, inwoners te informeren, verbindingen te leggen tussen vraag en aanbod, de eigen kracht van inwoners te stimuleren, door vrijwilligerswerk, zelfontplooiing en het faciliteren van samenwerking.'