Peuterfeest in de bieb van Wijk

Gepubliceerd op: 2 februari 2018 11:57

Donderdag 1 februari waren (bijna) alle peuters van kinderopvang Partou in Cothen op het verjaardagsfeest van Tijger in de Bibliotheek van Wijk bij Duurstede. Dit voorleesfeest werd georganiseerd in het kader van de Nationale Voorleesdagen (t/m 3 februari). Het boek Ssst! De tijger slaapt stond tijdens deze tiendaagse centraal. Het boek werd voorgelezen met de grote vertelplaten; er werd geoefend met gebaren, en een feest is pas een feest wanneer er wordt gezongen en gedanst. Het feestje werd afgesloten met een beker limonade.

Partou Cothen en de Bibliotheek Z-O-U-T hebben sinds 2016 een samenwerkingsovereenkomst ‘Boekstart in de Kinderopvang’.

­Boekstart is een leesbevorderingsprogramma voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De doelstelling is kinderen, hun ouders en pedagogisch medewerkers intensief in aanraking te brengen met boeken. BoekStart gaat uit van de gedachte dat kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken een voorsprong (op school) ontwikkelen waar ze hun hele leven voordeel van hebben.

De intentie van het programma Boekstart is het versterken van het voorleesklimaat in kinderopvangcentra, onder meer door de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers te verbeteren én het aanbieden van een actueel en gevarieerd aanbod van baby- en peuterboeken die passen bij de thema’s die aan de orde komen binnen de groepen.

In Wijk bij Duurstede is Partou de eerste kinderopvanginstelling die deze samenwerking met de Bibliotheek Z-O-U-T is aangegaan.
De Bibliotheek biedt deskundigheidstrainingen aan. Bij Partou Cothen zijn twee pedagogisch medewerkers geschoold tot leescoördinator. Zij hebben binnen de organisatie de rol om het (interactief) voorlezen en de voorleesactiviteiten structureel in te bedden in de jaarplanning. Alle pedagogisch medewerkers zijn geschoold in interactief voorlezen. Jaarlijks worden er bijscholingsbijeenkomsten georganiseerd om

Leescoördinator Marjon van der Pol: ‘naast het feit dat wij zelf veel meer te weten zijn gekomen over het grote aanbod aan kinderboeken en de werkvormen bij al die mooie boeken, zien we ook dat de ouderbetrokkenheid bij het voorlezen groter wordt. Boekjes die voorgelezen worden in de groep worden vervolgens door ouders geleend en/of gekocht. Vooral peuters hebben behoefte aan herkenning en herhaling.