Scherpe keuzes voor een duurzame toekomst

Gepubliceerd op: 9 april 2019 12:43

College vraagt gemeenteraad ombuigingsvoorstellen aan samenleving voor te leggen

Gemeente Utrechtse Heuvelrug wil een duurzaam financieel gezonde gemeente zijn, met een betaalbaar Sociaal Domein. Hiervoor moet er een aantal scherpe keuzes gemaakt worden. De gemeenteraad heeft vastgesteld dat er €5,6 miljoen (exploitatie) bezuinigd moet worden en de schuld omlaag moet. Het college heeft nu een mogelijk maatregelenpakket samengesteld. Er blijft dan nog een tekort over. Om uiteindelijk een sluitende begroting op te leveren moet aan de inkomstenknop worden gedraaid. De mate waarin hangt onder meer af van de uitkomsten van de consultatie en de ontwikkelingen die nog op ons afkomen, zoals de rijksbijdrage. De gemeenteraad praat op 8 en 11 april over de voorstellen. Het college stelt aan de raad voor deze maatregelen daarna voor te leggen aan inwoners. De raad stelt een definitief pakket van ombuigingsmaatregelen vast in de Kadernota 2020-2023 in juni/juli. Op dat moment moet er een sluitende begroting zijn. Dat is belangrijk, want de provincie controleert de gemeente daarop.

Belangrijke uitgangspunten bij het opstellen van de voorstellen zijn het zoveel mogelijk in tact houden van voorzieningen, het voorzichtig zijn met het maken van onomkeerbare keuzes, het benutten van de kracht van de samenleving en het versoberen van dienstverlening en bedrijfsvoering. De inventarisatie van het college laat zien dat 2020 nog een moeilijk jaar zal zijn, door aanhoudende onzekerheden zoals de inkomsten vanuit het Rijk. De jaren 2021, 2022 en 2023 laten met het voorgestelde pakket aan maatregelen een positief resultaat zien.

Wethouder Gerrit Boonzaaijer: ,,We hebben gezocht naar een acceptabele balans tussen het besparen op voorzieningen & beleidsambities en het verhogen van de inkomsten. Om in de toekomst ruimte te kunnen maken voor het opvangen van tegenvallers en het omlaag brengen van de schuld, moeten we scherpe keuzes maken. In het consultatieproces nodigen we inwoners van harte uit om mee denken.”
 

Het consultatieproces

De gemeente wil graag horen hoe inwoners aankijken tegen deze ombuigingsvoorstellen.
Tussen 13 april tot 9 mei worden de inwoners op vier verschillende manieren betrokken:
1) Via een online enquête (13-28 april); 2) Tijdens een online dialoog op 17 april; 3) De hele consultatieperiode zijn er ontmoetingen; 4) Op 9 mei volgt een brede bijeenkomst met inwoners, gemeenteraad, college en medewerkers.

//////////////////////////////////////////////////einde persbericht ////////////////////////////////////////////