Taalhuis Rhenen heeft kwaliteit op orde!

Gepubliceerd op: 13 december 2021 14:13

Taalhuis Rhenen, onderdeel van de Bibliotheek Z-O-U-T, heeft op 29 november een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet het taalhuis aan belangrijke kwaliteitsnormen.

Taalhuis Rhenen scoorde op veel onderwerpen positief.
Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft Taalhuis Rhenen de bevestiging gekregen dat de functies, organisatie en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

Het taalhuis is erg blij met de uitslag. Nicole Vijgeboom, Taalhuiscoördinator “Door de certificering hebben we goed de structuur van het Taalhuis neergezet en bleek hoe vruchtbaar de samenwerking is met de gemeente Rhenen en de andere samenwerkingspartners Welzijn Rivierstroom, Stichting Kinderopvang Rhenen, Netwerk voor Nieuwkomers, Stichting Lezen en Schrijven en NLtraining. Met elkaar doen we er alles aan om de inwoners van Rhenen te helpen hun basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, digitale vaardigheden) te verbeteren. Hierbij wil ik speciaal Marcel Simons bedanken, Senior Regisseur Participatie l Team Leefbaarheid bij de gemeente Rhenen. Hij draagt het Taalhuis een warm hart toe en heeft zich er hard voor gemaakt dat de financiering voor het Taalhuis geborgd is”.

Volgens de auditor van CBCT: “Taalhuis Rhenen realiseert een positief maatschappelijk effect aangaande de (digi)taal vaardigheden van de doelgroep. Filmpjes op Youtube, voorbeelden van medewerkers van het taalhuis en enthousiasme bij de geïnterviewde participanten onderschrijven dit (citaat uit het auditrapport/van de auditdag).

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.

Wat is het Taalhuis Rhenen?
Het Taalhuis is er voor alle inwoners van Rhenen die moeite hebben met het werken op de computer, met rekenen, lezen, spreken of schrijven. Het Taalhuis is voor de mensen die Nederlands als moedertaal hebben én voor inwoners die anderstalig zijn. De activiteiten zijn gratis.

Inloopspreekuur
Het Taalhuis heeft iedere donderdag van 14:00-16:00 uur een inloopspreekuur in de Westpoort in Rhenen. Tijdens het inloopspreekuur wordt er samen besproken wat het beste past; een taalgroep, taalmaatje, cursus klik en tik of andere activiteit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole Vijgeboom (Taalhuiscoördinator) 06- 42531554