Veel ideeën voor wegwerpplasticvrije Utrechtse Heuvelrug

Gepubliceerd op: 8 oktober 2019 12:09

De Bibliotheek Z-O-U-T en bewonersinitiatief GoedVolk organiseerden drie bijeenkomsten over het terugdringen van wegwerpplastic. Tijdens die bijeenkomsten kregen inwoners van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug de gelegenheid om over dit onderwerp te vertellen, te luisteren en te dromen. Dit leverde veel ideeën op.

Op 18 september vond de laatste dialoogtafel plaats in de Bibliotheek in Driebergen. Hieronder vind je een overzicht van wat er besproken is.

  • Collectief supermarkten beïnvloeden, zowel plaatselijk, regionaal als landelijk. Ook vanuit de Groene Kerk, werkgroep Duurzaamheid, van de Protestantse Kerk Driebergen.
  • Persoonlijke missie van meerdere bewoners: in je eigen buurt bewustzijn creëren door bijvoorbeeld herbruikbare waterflessen te gebruiken of op de markt mensen (van de viskraam bijvoorbeeld) aanspreken op gebruik van plastic bakjes.
  • Afval zichtbaar maken voordat je het opruimt, bijvoorbeeld door de Litterati-app te gebruiken of door een ketting van blikjes op te hangen langs de weg waar ze gevonden zijn. Je kunt ook bewoners uitnodigen een (deel van een) straat te adopteren.
  • Aandacht vestigen op mentaliteitsverandering richting de industrie. Verpakkingen zonder plastic zouden de norm moeten zijn. Dat is effectiever dan je schuldig voelen als we afval dat bestaat uit diverse materialen niet goed kunnen scheiden.
  • Lokaal plasticvrij en biologisch kopen bij winkels en boerderijen. Dit kan bijvoorbeeld bij A8 (Achterweg Doorn), de Hondspol, Nieuw Rijsenburg en biologische winkels. Het is lang niet altijd duurder, maar mocht dit wel het geval zijn, dan zouden de kosten van afvalverwerking en soms te lage arbeidskosten bij de prijs opgeteld moeten worden.
  • Kennis verbreden door interviews in de plaatselijke kranten met mensen die werken in het veld van productie tot afvalverwerking: waar hebben ze mee te maken, wat roept vragen op, enzovoort.
  • Hoogwaardige plastic producten maken van afval, naast het zo min mogelijk op de markt brengen van plastic producten. Dat wat er al is, zo goed mogelijk hergebruiken.
  • Middelbare scholieren uitnodigen mee te denken over wegwerpplastic in en rond hun school. GoedVolk heeft al twee scholen bereid gevonden mee te doen aan de PlasticVrij Challenge met een pledge en concrete maatregelen voor minder plasticverbruik. Ook vanuit de gemeente/Fair-tradegroep zijn scholen bezocht om wensen en problemen te inventariseren.

Op de avond zelf waren drie inwoners aanwezig die werkzaam zijn op het gebied van recycling, verpakkingen, en biobased plastic en circulariteit. We hebben hen uitgenodigd deel te nemen aan gesprekken tijdens het PlasticVrij Festival 12 oktober, georganiseerd door GoedVolk.

Wil je meer informatie of meedoen met deze initiatieven, neem dan contact op met GoedVolk. 

Wij danken alle aanwezigen voor hun inzet.