Taalles voor vrouwen

17 september 2019, van 09:30 tot 11:00 | Elke week | Buurthuiskamer Rhenen, Valleiweg 16, 3911 DD Rhenen

Kosten: geen

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Beter Nederlands leren?

Er wordt in verschillende groepjes met een verschillend niveau lesgegeven aan vrouwen. In de les komen spreken, luisteren, schrijven en lezen aan bod. Vrouwen die beter Nederlands wil leren zijn van harte welkom.