"Af en toe is er een Babylonische spraakverwarring"

Gepubliceerd op: 28 augustus 2017 11:23

Vrouwenochtend in de Bibliotheek van Renswoude.

RENSWOUDE Betsie Tinholt zet zich al vanaf 2000 in voor vluchtelingen. Ze houdt thuis bijeenkomsten voor vluchtelingen, maar de gemeente adviseert haar om dit soort bijeenkomsten te organiseren in het Trefpunt, in de Bibliotheek aan de Van Reedeweg. Het Trefpunt is gevestigd in de Biblioteek van Renswoude.

De eerste bijeenkomst wordt vrijdag 1 september gehouden, een vrouwenochtend voor vrouwen van alle leeftijden en culturen. Tinholt is al jaren maatschappelijk begeleider en taalcoach. Ze merkt op dat er momenteel zo'n twintig vluchtelingenvrouwen in Renswoude zijn.

SPRAAKVERWARRING Ze wijst er op dat er in Renswoude in de loop van de tijd vluchtelingen uit tal van landen zijn gekomen en soms ook weer gegaan. "Af en toe is er wel een Babylonische spraakverwarring. Niet iedereen kan Engels, dat zou een stuk makkelijker zijn, maar met gebaren kom je er vaak wel uit".

Tijdens de vrouwenochtend zijn er soms veel vragen, "Je wijst dan op zaken die hier heel normaal zijn zoals op tijd komen of een afspraak afzeggen. Soms heeft men iets gehoord en wil men weten hoe dat zit. Nee, ik werk niet echt met een vastomlijnd programma. Misschien dat het straks wat anders gaat dan destijds bij mij thuis. Ik ging altijd uit van het principe 'er moet niks'. Vergeet niet dat praten met Nederlandse mensen voor vluchtelingen altijd moeilijk blijft, maar veel praten, uitleggen et cetera is heel belangrijk en leerzaam. We hebben het bijvoorbeeld ook over zaken als kopen, de was doen, boodschappen doen en gezondheid. Het is de bedoeling dat er iedere vrijdag twee vrijwilligers zijn die de vrouwenochtend begeleiden."

De vrouwenochtend wordt vrijdag van 9.30 tot 10.45 uur gehouden in het Trefpunt in de Bibliotheek aan de Van Reedeweg.

Het is een initiatief van de Senioren Welzijn Organisatie Scherpenzeel/Renswoude. Wie meer wil weten kan bellen met Betsie Tinholt, 0318-572795.

Foto: Adriaan Hosang

Bron:
Van de redactie (16 augustus 2017). ´Af en toe is er een Babylonische spraakverwarring´. Scherpenzeelse Krant.nl, http://scherpenzeelsekrant.nl/lokaal/%C2%B4af-en-toe-er-een-babylonische-spraakverwarring%C2%B4-260155.