Mini-conferentie digitale geletterdheid

Gepubliceerd op: 15 december 2017 09:42

Digitale geletterdheid is met de komst van curriculum.nu geen vrijblijvend onderdeel meer van het onderwijs. Dat betekent dat leraren over vaardigheden moeten bezitten om dit aan leerlingen te kunnen aanleren.

Digitale geletterdheid is een urgent punt geworden in de ontwikkeling van het onderwijs. Naast de keynote van Olaf de Groot, adviseur bij OinO, zijn er diverse deelsessies te bezoeken. Wil je een uitnodiging ontvangen?

­Deelsessies:

 1. Visiespel Slim met Media
  Een verkenningstocht langs de vier kerncompetenties mediawijsheid: begrip, gebruik, communicatie en strategie. Het spel biedt ruimte voor visievorming maar dwingt ook tot keuzes en wordt gespeeld met het hele team. Het doel is om (weer) zicht te krijgen in de multimediale wereld en de plek van de school daarin.
  Het visiespel is gebaseerd op het competentiemodel mediawijsheid waarbij voor elke competentie kennisvragen, dilemma’s en beleidskeuzes zijn ontwikkeld. Aan de hand van deze spelkaarten komt een schoolteam echt met elkaar in gesprek en vormen ze gedurende het spel samen een visie over mediawijsheid in relatie tot:
  > leerlingen
  (hoe ziet ons curriculum er uit t.a.v. mediawijsheid?)
  > leerkrachten
  (beschikken wij over voldoende kennis & vaardigheden?)
  > school
  (op welke wijze zetten wij zelf media in?)
  > ouders
  (hoe betrekken & informeren we ouders via media?)

  meer informatie: www.slimmetmedia.nl 

 2. Informatievaardigheden
  Presentatie van een aantal producten digitale geletterdheid ten behoeve van het primair onderwijs:
  - Kikker in de digipoel
  - Bieb vs Google
  - What’s up   

 3. Doorlopende leerlijn digitale geletterdheid bij Openbaar Onderwijs Groningen
  Jasper ’t Hart [projectleider digitale geletterdheid bij O2G2] geeft een presentatie over het ontwikkelen en implementeren van een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid. Hoe geef je digitale geletterdheid een fundamentele plek binnen het onderwijs?
  Deze vraag vormt de kern van ons project 'digitale geletterdheid binnen het openbaar onderwijs'.
  In het kort houdt dit project in dat we binnen O2G2 bezig zijn met de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid van groep 1 in het basisonderwijs tot en met de eindexamenklassen in het voortgezet onderwijs.