Communicatie en informatie

Communicatie en informatie

De uitkomsten:

De website is niet alleen het bekendste communicatiemiddel, maar wordt ook het vaakst gebruikt. Zo gebruikt 86% van de respondenten de website van Regiobibliotheek Z-O-U-T, een iets hoger aandeel dan in het totale panel. (80 %)

De communicatie van Regiobibliotheek Z-O-U-T wordt door 89% bestempeld als (zeer) goed. Er is maar een kleine groep respondenten binnen Regiobibliotheek Z-O-U-T die aangeeft specifieke informatie te missen/ dan wel niet goed te kunnen vinden. Er wordt een aantal opmerkingen gemaakt over de catalogus.

55% van de respondenten van Regiobibliotheek Z-O-U-T maakt gebruik van social media. Ondanks de relatief grote groep respondenten die actief is op social media, is er slechts een kleine groep die weet van welk social media Regiobibliotheek Z-O-U-T gebruik maakt. Ruim een derde (36%) van de respondenten die gebruik maken van social media, zou graag wekelijks of vaker middels social media informatie van de bibliotheek ontvangen. Er is echter ook 41% die aangeeft geen informatie van de bibliotheek via social media te willen ontvangen, ondanks het feit dat ze hier wel actief zijn.

Afsluitend is aan alle respondenten van Regiobibliotheek Z-O-U-T gevraagd welke informatie zij willen ontvangen via social media. Voor 44% gaat de voorkeur uit naar informatie over nieuwe boeken, gevolgd door evenementen van mijn bibliotheek (31%) en tips en aanbevelingen rond mijn interesses voor boeken, games, muziek en films (28%).

Verbeterpunten:

Slechts 12% is ervan op de hoogte dat de Regiobibliotheek Z-O-U-T actief is op social media, terwijl 62% van de respondenten gebruik maakt van social media. Onder de gebruikers van social media is dus een aanzienlijke groep die er op geattendeerd kan worden dat we ook daar actief zijn, bijv. door er vaker op te attenderen in de pr uitingen van de bibliotheek.

Van de groep die informatie wenst te ontvangen via social media, gaat de voorkeur uit naar informatie over "nieuwe boeken", "evenementen","tips en aanbevelingen"en boekrecensies". Bij het plaatsen van berichten op Facebook en Twitter zullen we nog vaker dan nu aan deze onderwerpen aandacht besteden.

In 2013 krijgt de bibliotheek een nieuwe webiste. In de vormgeving zullen we terdege rekening houden met de resultaten van dit onderzoek. Zo zal "online verlengen", "online reserveren"en "het aanbod/ de collectie" prominent op de website gecommuniceerd worden omdat dit de belangrijkste middelen blijken voor de leden om informatie in te winnen.