Dilemma's van de bibliotheek

Dilemma's van de bibliotheek

De uitkomsten:

Aan respondenten is een aantal mogelijke keuzes voorgelegd waar de bibliotheek in de toekomst voor zou kunnen komen te staan. Wanneer panelleden kunnen kiezen, geeft 46% de voorkeur aan een groot divers aanbod met iets minder exemplaren per titel. 44% Zegt de voorkeur te geven aan een kleiner aanbod met hierin veel actuele titels. Beide opties worden dus vrijwel even aantrekkelijk gevonden. In het totale Panel kiest een net iets hoger percentage (52%) voor een groot, divers aanbod en zou 39% liever een klein, actueel aanbod zien.

Pannelleden geven meestal (namelijk in driekwart van de gevallen) de voorkeur aan ruimere openingstijden boven het altijd aanwezig zijn van personeel in de bibliotheek. Ook in het totale Panel is dit het geval.

Bij de keuze tussen een hogere abonnementsprijs zonder leengeld of een lagere abonnementsprijs met leengeld , gaat de voorkeur het meest uit naar de optie zonder apart leengeld (pretparkmodel): bijna driekwart prefereert dit, terwijl een vijfde de voorkeur geeft aan het kermismodel.

Wanneer men kan kiezen tussen een kleinere vestiging dichtbij huis of een grotere vestiging waarvoor men verder moet reizen, geeft een ruime meerderheid (82%) de voorkeur aan de kleine vestiging dichtbij. 13% Bezoekt liever een grotere vestiging en is bereid hiervoor een stuk verder te reizen.

Wanneer een vestiging zou gaan sluiten, zou een derde van de deelnemers het abonnement opzeggen. 56% Van de panelleden zou een andere vestiging bezoeken. De meerderheid van hen zou dan wel minder vaak naar de bibliotheek gaan dan nu het geval is.

61% Van de leden van het panelvan Regiobibliotheek Z-O-U-T reist meestal per fiets naar de bibliotheek. Voor een vijfde van de panelleden is de auto het meest gebruikte vervoermiddel bij een bezoek aan de bibliotheek en 17% loopt meestal naar de vestiging.

Evenveel leden vinden de prijs van een standaard jaarabonnment te duur als te goedkoop. Wanneer panelleden zou worden gevraagd één keer per jaar een extra vrijwillige bijdrage te leveren, zou 37% hiertoe ( zeker of waarschijnlijk) bereid zijn. De bereidheid om een extra bijdrage te geven aan de bibliotheek ligt bij Regiobibliotheek Z-O-U-T iets hoger dan in het totale Panel.

Aandachtspunten:

Regiobibliotheek Z-O-U-T zal zich blijven richten op een zo divers mogelijk aanbod. Het zal niet altijd zo zijn dat alle gewenste titels in uw locatie aanwezig zijn. Bij de aanschaf wordt rekening gehouden met de spreiding van het aanbod over de regio; mocht een titel niet in uw eigen locatie aanwezig zijndan kan de titel (gratis) gereserveerd worden bij een andere locatie binnen Z-O-U-T.

Het verruimen van de openingstijden met momenten waarop geen personeel aanwezig is, wordt reeds toegepast in de locaties Doorn, Cothen en Maarn. Dit lijkt een acceptabele manier om het hoofd te bieden aan bezuinigingen en tegelijkertijd niet te hoeven inboeten op de openingsuren. De mogelijk bestaat dat deze mogelijkheid uitgebreid wordt bij andere locaties.

Wat betreft de tarieven, prefereren de meeste deelnemers het pretparkmodel ( één totaalabonnement tegen een relatief hoge prijs) boven het kermismodel ( een relatief lage prijs voor het abonnement en daarnaast leengeld voor materialen). Regiobibliotheek Z-O-U-T zal beide abonnementen aan blijven bieden.

De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de onderhandelingen met de subsidiegevers.