Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

De uitkomsten:

Qua tevredenheid scoort Regiobibliotheek Z-O-U-T op de meeste aspecten goed (68% of meer (zeer) tevreden. Het meest tevreden is men over het personeel, de vindbaarheid van de materialen, de prijs- kwaliteitverhouding en de inrichting en sfeer in de bibliotheek. De tevredenheid is in Z-O-U-T lager dan 68% op de aspecten: uitstraling van het gebouw, collectie informatieve materialen, digitale nieuwsbrief, het kunnen opdoen van inspiratie en de activiteiten In vergelijking met het totale Panel scoort Regiobibliotheek Z-O-U-T beter op vindbaarheid van het materiaal, de collectie tijdschriften en kranten en het personeel. Minder goed dan gemiddeld scoort de bibliotheek op de digitale nieuwsbrief en de uitstraling van het gebouw. Men bezoekt de bibliotheek over het algemeen niet op een vaste dag: bij 66 % wisselt de dag van bibliotheekbezoek. Panelleden die wel een vaste bezoekdag hebben, bezoeken de bibliotheek dan vooral op woensdag en vrijdag. De woensdagmiddag (genoemd door 47%) en de vrijdagavond (genoemd door 42%) komen dan ook duidelijk naar voren als de meest gewenste momenten om de bibliotheek te bezoeken. In Regiobibliotheek Z-O-U-T zijn deze openingsmomenten nog populairder dan in het totale Panel.

Panelleden voelen zich nagenoeg allemaal (zeer) veilig in de bibliotheek en vinden het nauwelijks een probleem om in het donker naar de bibliotheek te gaan. Regiobibliotheek Z-O-U-T scoort hierop gelijk aan het totale Panel.

Van alle gemaksdiensten die Regiobibliotheek Z-O-U-T aanbiedt, zijn het gratis verlengen (96%), de zelfservice (90%) en het gratis reserveren (90%) het meest bekend. Het minst bekend, maar wel aangeboden, zijn de online kaartverkoop (4%) en Voordeel met je BiebPas (12%). Een aantal diensten zijn bekender in Regiobibliotheek Z-O-U-T dan in het totale Panel. Dit geldt bijvoorbeeld voor gratis reserveren (90% versus 60%) en verlengen (96% versus 86%) en de inleverattentie (71% versus 49%).

Er wordt veelvuldig ‘grijs’ geleend: maar liefst 41% van de panelleden geeft aan dat gezinsleden zonder pas weleens lenen op de pas van een gezinslid met pas.

Verbeterpunten:

Er wordt in de regio Z-O-U-T vrij veel ‘grijs’ geleend. We zullen de mogelijkheid onderzoeken of partnerpassen of gezinspassen een optie zouden kunnen zijn.

We zullen nagaan in hoeverre de openingstijden verruimd kunnen worden naar de ochtenden en/of avonden; deze dagdelen zijn de laatste jaren juist minder geworden omdat het bezoekersaantal laag tot zeer laag was.

We zullen binnen het collectiebeleid nagaan welke onderdelen van de non-fictie goed en minder goed lopen en de collectie beter afstemmen op de klantwensen.

Slechts 12% van de panelleden is ervan op de hoogte dat de bibliotheek voordeel met de bibliotheekpas ('Schat op je Pas') biedt. We zullen ons beraden hoe dat meer te promoten, en kijken of er andere samenwerkingsverbanden te vinden zijn om het aanbod aantrekkelijker te maken.