Rapportage onderzoek imago van de bibliotheek

Het BiebPanel-onderzoek van december 2013 ging over het imago van de Bibliotheek. Dit onderzoek is uitgevoerd onder leden en niet-leden; 251 panelleden vulden de vragenlijst in en daarnaast deden 504 niet-leden over het hele land mee aan dit onderzoek.

In vergelijking met het imago-onderzoek uit 2011 wordt de Bibliotheek door de niet-leden mindere gezien als oubollig. Een positieve ontwikkeling waarin de introductie van de landelijke huisstijl en acties als de VakantieBieb app een rol in gespeeld kunnen hebben. Daarentegen is bij niet-leden het logo slecht bekend, slechts 3% geeft aan het logo te herkennen.
Zowel leden als niet-leden zijn unaniem over het voortbestaan van de Bibliotheek. 100% van de leden en 91% van de niet-leden geeft aan dat de Bibliotheek moet blijven bestaan.

De Uil - Leden en niet-leden associëren de Bibliotheek met het dier dat staat voor wijsheid en kennis, de uil. De Bibliotheek is bij uitstek de plek om wijsheid te vergaren.

Aanbeveling – De Bibliotheek kan in de toekomst blijven communiceren dat je in de Bibliotheek kennis kan opdoen, zowel in de Bibliotheek zelf als online met behulp van de uitgebreide online databases.

Associatie - Boeken zijn en blijven het voornaamste aspect waarmee de Bibliotheek wordt geassocieerd zowel door leden als niet-leden. Het uitlenen van boeken is natuurlijk één van de kernfuncties van de Bibliotheek. Maar dit neemt niet weg dat het van belang is dat de Bibliotheek laat zien dat ze meer te bieden heeft dan alleen boeken. Ze wordt de Bibliotheek steeds belangrijker als ontmoetingsplek. Jongeren gebruiken de Bibliotheek als studieplek.

Leden benoemen de Bibliotheek vaker dan niet-leden als een sfeervolle plek. Dit komt waarschijnlijk doordat bijna de helft van de niet-leden de afgelopen vijf jaar geen bezoek heeft gebracht aan een bibliotheek. Deze groep weet dan ook niet dat de bibliotheek niet langer een plek is waar je alleen boeken kunt lenen, maar dat de bibliotheek steeds meer een plek wordt waar je uiteenlopende informatie kunt vinden, activiteiten kunt bijwonen, kan ontspannen en andere mensen kunt ontmoeten.

Aanbeveling – Belangrijk is het dat de Bibliotheek laat zien dat ze met de tijd meegaat en inspeelt op de veranderde wensen en behoeften in de samenleving.

Niet-leden - De voornaamste reden voor de niet-leden om (nog) geen lid te zijn, is dat ze hun informatie zoeken op internet. Dit geldt met name voor de groep 16-35 jaar en de mensen van 55 jaar en ouder.
Veel niet-leden geven aan geen tijd te hebben om naar de Bibliotheek te gaan en ook dat het als een verplichting voelt om de boeken terug te moeten brengen.
Tot slot is de prijs van het abonnement voor sommigen ook een reden om geen lid te worden.

Aanbeveling – Het is van belang dat de Bibliotheek laat zien dat er een uitgebreide online database beschikbaar is. Dat klanten online, thuis, kunnen reserveren, verlengen en de catalogus bekijken. Diensten waarmee de niet-leden nog nauwelijks bekend zijn, die gemak bieden en waarmee je tijd zou kunnen besparen.

Als de Bibliotheek het uitgebreide aanbod aan materialen en faciliteiten promoot, kan dit wellicht de perceptie van de niet-leden bijstellen dat het abonnementsprijs hoog is.

Lid worden - Een actuele collectie is de voornaamste reden voor niet-leden om wel lid te worden van de Bibliotheek. Nog niet alle niet-leden zijn ervan op de hoogte dat de Bibliotheek actuele boeken in haar collectie heeft.

Aanbeveling – Van belang is dat de Bibliotheek laat zien dat een klant niet weken op het nieuwste boek van Tommy Wieringa hoeft te wachten en dat het mogelijk is dit boek (online) te reserveren.