ANBI

De Bibliotheek is een goed doel: de organisatie is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. Steun aan de Bibliotheek kan hierdoor fiscaal gezien gunstig zijn, zowel voor particulieren als bedrijven. De belastingdienst betaalt mee aan een gift.

Schenken als particulier - eenmalig:
Eenmalige giften zijn fiscaal voordelig en kun je aftrekken als persoonsgebonden aftrek van de inkomensbelasting. Op de website van de Belastingdienst vind je uitleg.

Een gift kan je overmaken via bankrekening NL08 RABO 0118 9725 45 EUR t.n.v. Stichting Bibliotheek Z-O-U-T o.v.v. 'eenmalige gift'.

Schenken als particulier - periodiek: 
Wil je vaker schenken en/of niet te maken hebben met drempels of maxima, dan kun je een lijfrente afsluiten. De Belastingdienst biedt daarvoor een modelovereenkomst voor periodieke giften aan op haar website.

Schenken voor bedrijven
Een gift aan een ANBI kunt u aftrekken van de winst. Dit kan zowel bij de vennootschapsbelasting als bij de inkomstenbelasting. Bij de vennootschapsbelasting kunt u de gift helemaal in aftrek nemen als deze maximaal 50% van de winst bedraagt, maar het bedrag moet wel onder de € 100.000 blijven. Bovendien mag u het bedrag met 50% verhogen met een maximum van € 2.500 als het om een Culturele ANBI gaat, zoals de Bibliotheek.

Erfstelling of legaat
Door de Belastingdienst geregistreerde culturele instellingen (ANBI) zijn vrijgesteld van successierecht. De Bibliotheek hoeft dus geen belasting af te dragen over een van u ontvangen nalatenschap.
Het deel van uw nalatenschap dat u bestemt voor de Bibliotheek kan bestaan uit een geldbedrag, maar ook uit een roerende of onroerende zaak zoals een schilderij of een huis.

Informatie over de ANBI status

Algemene gegevens t.b.v. ANBI Statutaire naam en contactgegevens:
• Stichting de Bibliotheek Z-O-U-T
• Hoofdstraat 164
• 3972 LG Driebergen
• 0343-760020
info@bibliotheekzout.nl
• RSIN/fiscaal-nummer: RSIN 816891370
• BTW-nummer: NL816891370B01
• KvK-nummer: NL30216528