De Bibliotheek Z-O-U-T

De Bibliotheek Z-O-U-T (Zuid Oost Utrecht) is een samenwerkingsverband van bibliotheken van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Renswoude, Rhenen en Wijk bij Duurstede, onder leiding van Directrice Mariet Wolterbeek

Missie

De Bibliotheek Z-O-U-T wil door integrale samenwerking in lokale netwerken een serieuze bijdrage leveren aan de mogelijkheden van alle inwoners om optimaal mee te doen aan de maatschappij. Zowel door fysiek als digitaal ruimte te bieden aan lezen, leren, informeren, ontmoeten en debatteren, richt Z-O-U-T zich steeds op participatie voor alle inwoners en komt ook met onalledaagse oplossingen.

De bibliotheken van Z-O-U-T zijn gastvrije ontmoetingsplekken waar je voortdurend verrast, geïnformeerd en geïnspireerd wordt.

Wij passen de Code Cultural Governance toe.

Jaarverslag en Productenboek

Het Jaarverslag 2019 geeft een goed beeld van onze activiteiten over het jaar 2019. De opzet van dit Jaarverslag is net zo divers als de Bibliotheek Z-O-U-T: ieder specialisme heeft een eigen verhaal en verantwoording. Vanuit het gezichtspunt van medewerkers, bezoekers en specialisten. Persoonlijk en inhoudelijk, verwerkt tot losse flyers die tezamen het palet van Z-O-U-T kleuren.


Vorige Jaarverslagen en Productenboeken


Europees Sociaal Fonds

Mogelijkheden voor de Bibliotheek Z-O-U-T dankzij een financiële bijdrage van het Europees Sociaal Fonds.

Door bezuinigingen en een veranderd wereldbeeld is de Bibliotheek Z-O-U-T zich aan het voorbereiden op de toekomst. In plaats van standalone bibliotheken wordt gezocht naar gezamenlijke huisvesting met partners die werkzaamheden verrichten die in het verlengde liggen van de werkzaamheden van de bibliotheekmedewerkers. Dit vraagt een andere manier van denken en van werken. Om dit te bereiken is scholing onontbeerlijk. Met hulp van het Europees Sociaal Fonds is het voor de Bibliotheek Z-O-U-T mogelijk om te investeren in de scholing met als bedoeling de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te vergroten.


Bibliotheek Z-O-U-T werkt samen met IT-Donations

"Het idee om met de restwaarde van de afgeschreven IT-apparatuur iets goeds te kunnen doen is een gedachtegoed waar Bibliotheek Z-O-U-T achter staat."

ITdonations staat garant voor een volledige gecertificeerde en 100% veilige afvoer, verwerking en schonen van de afgeschreven ICT apparatuur. De niet-werkende apparatuur wordt door gecertificeerde bedrijven op een milieuvriendelijke wijze verwerkt. Nog werkende apparatuur wordt weer opgelapt en vervolgens verkocht. De veiligheid van het verwijderen van onze data is voor Bibliotheek Z-O-U-T uitermate belangrijk. Vooral in het kader van de AVG wetgeving. ITdonations zorgt ervoor dat dit proces 100% veilig verloopt. De restwaarde wordt naar eigen keuze van Bibliotheek Z-O-U-T overgemaakt naar een goed doel. Daarom heeft Bibliotheek Z-O-U-T heel bewust gekozen voor voor het doneren van apparatuur naar IT-Donations.