Klik en Tik

Op dit moment worden er door de Bibliotheek Z-O-U-T in samenwerking met het Taalhuis verschillende computercursussen aangeboden. Deze zijn gratis te volgen.

Taal- en digivaardigheden oefenen.

Nederlands leren door het bekijken van video's met ondertiteling. Zo kan je je luistervaardigheden verbeteren en nieuwe woorden leren. Een taal leren is nog nooit zo leuk geweest! De Nederlandse video's zijn ondertiteld in het Engels, Duits, Spaans, Frans en Portugees. Doelen: luistervaardigheid/vergroten woordenschat

Digisterker

De overheid communiceert vanaf 2017 alleen nog maar via internet met haar burgers. Of het nu gaat om het aanvragen van toeslagen, om werk zoeken of om het doorgeven van een verhuizing: alles wordt geregeld met uw DigiD.

In de cursus Digisterker leert u stap voor stap steeds meer zelf te regelen via internet. U kunt de cursus binnenkort volgen bij de Bibliotheek in Rhenen.

Thematische lees- en schrijfoefeningen.

Beter spellen op verschillende niveaus. De voortgang van de ingelogde deelnemer worden gevolgd.
Doelen: schrijfvaardigheid/spellen

Website www.inburgeren.nl

Nederlands leren lezen, luisteren, spreken en schrijven.

het begint met taal

Website www.hetbegintmettaal.nl