Wegwijzer collectie

Peuters en kleuters

 • AB babycollectie
 • AP verhalende en aanwijsprentenboeken voor peuters, tot ongeveer 3 jaar
 • AK verhalende en aanwijsprentenboeken voor kleuters vanaf ongeveer 3 jaar
 • AJ informatieve (prenten)boeken tot 9 jaar

Eerste leesboekjes

Boeken voor kinderen in groepen 3 en 4 die zelf willen lezen zijn makkelijk te herkennen aan de letter E op het rugetiket. Deze boeken zijn ingedeeld naar AVI-niveau. Dit meet de moeilijkheidsgraad van kinderboeken en de leesvaardigheid van kinderen. Zo ontstaat een globale richtlijn voor de leesvaardigheid van uw kind.

AVI begint met start (S) voor startende lezers. Vervolgens is er per groep een onderverdeling gemaakt naar midden (M) of eind (E) van de groep.

In RB Z-O-U-T worden alleen de boeken voor het aanvankelijk lezen aangegeven met een AVI-niveau:

 • AVI - Start: startende lezers
 • AVI - M3: midden groep 3
 • AVI - E3: eind groep 3
 • AVI - M4: midden groep 4 (afbeelding rechts)

Leesboeken jeugd

Met leesboeken bedoelen we de boeken met een verhalend karakter. De indeling in de bibliotheek is gebaseerd op leeftijd. Gekeken wordt o.a. naar het onderwerp van het verhaal, de belevingswereld en leeftijd van de hoofdpersonen in het betreffende boek en de vormgeving.

 • A-boeken voor kinderen tot ongeveer 9 jaar
 • B-boeken voor kinderen van ongeveer 9 tot ongeveer 12 jaar
 • C-boeken voor kinderen van ongeveer 12 tot 14 jaar

Alle leesboeken zijn voorzien van pictogrammen die aangeven waar het boek over gaat.

Romans

Alle romans staan alfabetisch op auteursnaam in de kast.De Nederlandse en buitenlandstalige romans (fictie) zijn voorzien van rugetiketten waarop het genre staat afgebeeld.

Informatieve boeken jeugd (J) en volwassenen

De informatieve collecties van de vestigingen van de Bibliotheek Z-O-U-T zijn ingedeeld op pictogram volgens het PIM-systeem in plaats van op (SISO) nummer.

PIM betekent Presentatiesysteem Informatieve Media. Pictogrammen, plaatjes, passen beter in onze huidige beeldcultuur en zijn makkelijker te onthouden dan nummercodes.

Er zijn 27 rubrieken. Elke rubriek heeft een eigen gekleurd pictogram.

Binnen de rubriek krijgt elk boek een trefwoord. Dit staat op het rugetiket. In de kast staan boeken met hetzelfde pictogram bij elkaar. Alle boeken met hetzelfde pictogram staan alfabetisch op trefwoord op de plank.

PIM is gebaseerd op het dagelijks taalgebruik en komt tegemoet aan het snuffelend zoekgedrag van de klant.