Nieuwsbrief Cultuurcoach Utrechtse Heuvelrug 2021

Beste allemaal, Hopelijk gaat het nog steeds goed met jullie. In deze nieuwsbrief aandacht voor verschillende projecten en nieuwe steunmogelijkheden.

Voorjaarsvakantie Vol Cultuur

Vorige week hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden voor de jonge inwoners van onze gemeente. Dank aan iedereen die hieraan mee heeft gedaan.
In totaal hebben we zo’n 350 kinderen blij mogen maken met een activiteit. Dit in samenwerking met het Jongerenwerk van Samen op de Heuvelrug en het Winkeltheater.
Bekijk hier de aftermovie
Daarnaast wijs ik jullie ook graag op de mooie gedichten die zijn geschreven met onze Dichter op de Heuvelrug: http://honderdmeter.nl/workshop-dorpsgedicht-schrijven/
Mocht je nou denken: ik heb ook wel een leuke workshop die ik wil geven aan deze doelgroep. Laat het me weten! We gaan dit vaker organiseren ;)


Cultuurcafé 2021

Het eerste cultuurcafé van 2021 heeft plaatsgevonden. Helaas nog digitaal, maar niet minder geslaagd!
Onder leiding van Angela van Walsum hebben we ruimte gemaakt voor intuïtief en focus en zijn we creatief aan de slag gegaan.
Waar zou het volgende Cultuurcafé over moeten gaan? Ik hoor graag waar jullie behoefte aan hebben.

A0 kunst op de Heuvelrug

Gezien we nog steeds niet zoveel mogen in de binnenruimtes lijkt het me mooi om samen met jullie (opnieuw) deze kunstroute in de buitenlucht te organiseren.
Vorige keer was het een groot succes! Er zijn 20 plekken en de kosten bedragen 37 euro ex btw. Wees er dus snel bij!
Meer informatie, voorbeelden en opgeven kan via deze link: https://forms.gle/TZGZYmq8NGGLyFzP6

 

Steun & subsidies

De gemeente, provincie en het rijk hebben verschillende financiële steunpakketten.
Deze kun je onder andere vinden op de website van de gemeente. Hier, en hier.
En voor de creatief-innovatieven onder ons is er sinds kort het Cultuur Innovatiefonds waar je een subsidieaanvraag kunt doen.

Hans Nijhof Kunstprijs

Hebben jullie al een idee ingediend? Klik hier voor meer informatie…
Je kunt je aanmelden door te mailen naar info@cultureleregio.nl met 3 foto’s. Je hebt nog maar even de tijd: sluitingsdatum voor het indienen van de kunstwerken is 31 maart 2021. 

afhaalbieb zout

De vestigingen zijn helaas dicht maar we zijn wel open als afhaallocatie. Reserveer je boeken via de website en kom ze veilig ophalen.
Tip: er is ook een verrassingstas, kijk daarvoor op de website.
Bonustip: via de app van de bibliotheek kun je ook veel eBooks en luisterboeken gratis lenen!
Houd vol allemaal.
Als ik je ergens bij kan helpen hoor ik het heel graag.
 

Maja van Eijndthoven: Cultuurcoach Utrechtse Heuvelrug

E-mail: cultuurcoachuh@bibliotheekzout.nl

Mobiel: 06-18 59 49 19

Twitter: @CultuurcoachUH

Facebook: facebook.com/cultuurcoach.uh

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wat is een cultuurcoach?

De gemeente Utrechtse Heuvelrug werkt met cultuurcoaches. Deze coaches worden gefinancierd vanuit de rijksregeling Combinatiefuncties, waar ook de buurtsportcoaches onder vallen. Deze regeling heeft als belangrijkste doelstelling het leggen van verbindingen tussen de verschillende sectoren, waaronder onderwijs en cultuur. De cultuurcoach heeft zich de afgelopen jaren bewezen op de middelbare scholen: daar hebben leerlingen door middel van jeugdtheater zichzelf versterkt in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast zal de cultuurcoach zich richten op de verbinding met het lokale culturele veld en het onderwijs, zowel voortgezet als primair. De cultuurcoach/combinatiefunctionaris cultuur kan dus op diverse manieren ingevuld worden, vanuit verschillende invalshoeken en vanuit verschillende personen/instellingen.

Wat doet een cultuurcoach?

Een cultuurcoach is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk - of in ieder geval voor een substantieel deel - te werk gesteld wordt in of ten behoeve van twee werkvelden/sectoren. De cultuurcoach (combinatiefunctie jongeren en cultuur) in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is werkzaam vanuit het team Educatie van de bibliotheek Z-O-U-T en is actief voor de sectoren cultuur en onderwijs. Het doel van de cultuurcoach is om actieve kunst- en cultuurparticipatie binnen de gemeente te stimuleren en de inwoners van de Utrechtse Heuvelrug daarmee in aanraking te brengen.

Maja van Eijndthoven is Cultuurcoach in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in opdracht van de Bibliotheek Z-O-U-T.

De cultuurcoach brengt kinderen en jongeren in aanraking met kunst en cultuur en promoot actieve deelname aan culturele projecten onder inwoners van de Utrechtse Heuvelrug. Dit wordt gedaan op basis van vraag en aanbod uit het culturele veld en het kijken naar de actuele thema’s die spelen binnen de gemeente op het gebied van kunst- en cultuurontwikkeling.

De doelstellingen van de cultuurcoach zijn:

 • het cultuurbereik onder jongeren vergroten;
 • verbindingen leggen tussen het lokale culturele veld het onderwijs;
 • cultuurontwikkeling binnen alle kernen van de gemeente;
 • verbindingen zoeken, ontmoeten en samenwerken.

De cultuurcoach staat midden in het culturele veld en:

 • stimuleert zoveel mogelijk de samenwerking in de culturele sector;
 • geeft advies en legt verbindingen tussen organisaties en initiatiefnemers;
 • zorgt voor uitwisseling van kennis tussen organisaties in het professionele- en amateurcircuit;
 • brengt vraag en aanbod bijeen;
 • neemt initiatieven om kennisverrijking en netwerkvorming te stimuleren;
 • begeleidt en coacht projecten;
 • is een schakel tussen scholen en culturele instellingen.

Kortom, een gedegen kunst- en cultuuraanbod realiseren en jongeren zo veel mogelijk verbinden met cultuur zodat zij in aanraking komen met cultuur en hun culturele omgeving.

Heb je een goed idee of wil je meer weten op het gebied van cultuur voor/door jongeren? Neem dan vooral contact op met de cultuurcoach.