Lid worden met instelling of organisatie

€ 70,-

  • abonnement op naam instelling of organisatie o.v.v. naam contactpersoon
  • aantal te lenen materialen: 25 
  • uitleentermijn 6 weken
  • inleverattentie wanneer de boeken verlengd of ingeleverd moeten worden
  • de contactpersoon draagt zorg voor verspreiding van de informatie binnen de instelling
  • het abonnement wordt zonder opzegging jaarlijks verlengd