Cultuurcoach Utrechtse Heuvelrug

Maja van Eijndthoven: Cultuurcoach Utrechtse Heuvelrug

E-mail: cultuurcoachuh@bibliotheekzout.nl

Mobiel: 06-18 59 49 19

Twitter: @CultuurcoachUH

Facebook: https://www.facebook.com/Cultuurprogheuvelrug

 

Wat is een cultuurcoach?
Een cultuurcoach is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk - of in ieder geval voor een substantieel deel - te werk gesteld wordt in of ten behoeve van twee werkvelden/sectoren. De cultuurcoach (combinatiefunctie jongeren en cultuur) in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is werkzaam vanuit het team Cultuur en Educatie van de bibliotheek Z-O-U-T en is actief voor de sectoren cultuur en onderwijs. Het doel van de cultuurcoach is om actieve kunst- en cultuurparticipatie binnen de gemeente te stimuleren en de inwoners van de Utrechtse Heuvelrug daarmee in aanraking te brengen.

Maja van Eijndthoven is Cultuurcoach in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in opdracht van de Bibliotheek Z-O-U-T.

De cultuurcoach brengt kinderen en jongeren in aanraking met kunst en cultuur en promoot actieve deelname aan culturele projecten onder inwoners van de Utrechtse Heuvelrug. Dit wordt gedaan op basis van vraag en aanbod uit het culturele veld en het kijken naar de actuele thema’s die spelen binnen de gemeente op het gebied van Kunst- en Cultuurontwikkeling.

De doelstellingen van de cultuurcoach zijn:

 • het vergroten van cultuurbereik onder jongeren
 • verbindingen leggen tussen het lokale culturele veld het onderwijs
 • cultuurontwikkeling binnen alle kernen van de gemeente
 • verbindingen zoeken, ontmoeten en samenwerken


De cultuurcoach staat midden in het culturele veld en:

 • stimuleert zoveel mogelijk de samenwerking in de culturele sector
 • geeft advies en legt verbindingen tussen organisaties en initiatiefnemers
 • zorgt voor uitwisseling van kennis tussen organisaties in het professionele- en amateurcircuit
 • brengt vraag en aanbod bijeen
 • neemt initiatieven om kennisverrijking en netwerkvorming te stimuleren
 • begeleidt en coacht projecten
 • is een schakel tussen scholen en culturele instellingen

Om het lokale culturele veld van de Utrechtse Heuvelrug te versterken, is het belangrijk dat inwoners met een culturele vraag gekoppeld worden aan inwoners of organisaties met aanbod. Een verbinder, die op lokaal niveau laagdrempelig en zichtbaar, vragen van inwoners verbindt met het aanbod, is daarbij cruciaal.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug werkt met cultuurcoaches. Deze coaches worden gefinancierd vanuit de rijksregeling Combinatiefuncties, waar ook de buurtsportcoaches onder vallen. Deze regeling heeft als belangrijkste doelstelling het leggen van verbindingen tussen de verschillende sectoren, waaronder onderwijs en cultuur. De cultuurcoach heeft zich de afgelopen jaren bewezen op de middelbare scholen: daar hebben leerlingen door middel van jeugdtheater zichzelf versterkt in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast zal de cultuurcoach zich richten op de verbinding met het lokale culturele veld en het onderwijs, zowel voortgezet als primair. De cultuurcoach/combinatiefunctionaris cultuur kan dus op diverse manieren ingevuld worden, vanuit verschillende invalshoeken en vanuit verschillende personen/instellingen.

Kortom, gedegen kunst en cultuuraanbod realiseren en jongeren zo veel mogelijk verbinden met cultuur zodat zij in aanraking komen met cultuur en hun culturele omgeving.

Heeft u een goed idee of wilt u meer weten op het gebied van Cultuur voor/door jongeren? Neem dan vooral contact op via onderstaand mailadres of telefoonnummer

Maja van Eijndthoven: Cultuurcoach Utrechtse Heuvelrug

E-mail: cultuurcoachuh@bibliotheekzout.nl

Mobiel: 06-18 59 49 19

Twitter: @CultuurcoachUH

Facebook: https://www.facebook.com/Cultuurprogheuvelrug